Fidelity program

FIDELITY SISTEM

KRAJNJI KUPAC

FIDELITY CARD

Kada dostigne 12.000 din, u jednoj ili više kupovina, klijent će dobiti popust od 10% koji može iskoristiti za trenutnu ili narednu kupovinu. Nakon toga kartica će se vratiti na nulu i počinje novo odbrojavanje do 12.000 din

VIP CARD

Na svaku kupovinu, nevezano za iznos računa, vlasnik kartice može dobiti popust od 15%. Nakon 6 meseci nekorištenja kartica može biti ugašena.

PROFESIONALCI ZA LEPOTU

Razvijaj svoj talenat i napreduj u dinamičnom KAYPRO svetu Edukacije.

Ko su glavni igrači našeg sveta lepote? To su oni koji žele da rastu sa nama da bi postigli više ciljeve i da sopstvenom salonu i svetu lepote daju performanse iz svih uglova.

Evo i 3 profila TOP IGRAČA:

KAYPRO FRIEND -ovaj profil spontanim učešćem napreduje iz dana u dan kroz transparentnost i poverenje da bi se došlo svaki put do višeg cilja u svetu lepote. Važno je pronaći se u ovom profilu da bi se mogle negovati veštine i znanja radi napredovanja ka LIDERU.

Profesionalac svojom registracijom u radnji dobija karticu sa 15% popusta koju može iskoristiti odmah ili od naredne kupovine. Kartica može biti poništena ukoliko se duže ne koristi.

KAYPRO LIDER se razlikuje po entuzijazmu, inspiraciji i motivaciji od prethodnih. Frizer ili profesionalac u svetu lepote koji ima odlučujuću ulogu u rastu i razvoju sopstvenog salona, koji poznaje svoje jake strane, svoje potrebe i prioritete i koji želi da dostigne uvek sve više standarde na tehničkom i marketinškom nivou može da postane LOVER (ZALJUBLJENIK).

KAYPRO LOVER živi strast i emociju. Frizer ili profesionalac u oblasti lepote koji voli svoju profesiju i želi da napreduje u dinamičnom svetu mode je profil ovog tipa.

 

SISTEM KARTICA

FRIEND CARD

Profesionalac kada se registruje dobija karticu sa 15% popusta koju može iskoristiti odmah ili od naredne kupovine. Kartica može biti poništena ukoliko se duže ne koristi.

Ukoliko profesionalac napravi račun od 60.000 din u jednoj ili više kupovina tokom jednog trimestra, dobiće veći popust na trenutnu ili narednu kupovinu putem OVE KARTICE: LEADER CARD

LEADER CARD

SAMO ZA PROFESIONALCE IZ GRUPE LEADER
Prilikom dostizanja praga od 60.000 din, što može biti prilikom samo jedne ili više kupovina u trimestru, ovaj profesionalac će dobiti karticu pomoću koje će moći da ostvari popust od 20% koju može iskoristiti odmah ili od naredne kupovine. Kartica može biti vraćena na prethodni nivo kartice u trimestru i može biti poništena ukoliko se duže vreme ne koristi.

Ukoliko profesionalac kupi, u jednoj fakturi ili zbiru računa, ukupno 96.000 din u toku trimestra, dobija veći popust na istu porudžbinu ili na sledeću porudžbinu putem OVE KARTICE: LOVER CARD

LOVER CARD

SAMO ZA PROFESIONALCE IZ GRUPE LOVER
Prilikom dostizanja praga od 96.000 din, što može biti prilikom samo jedne ili više kupovina u trimestru, ovaj profesionalac će dobiti karticu pomoću koje će moći da ostvari popust od 30% koju može iskoristiti odmah ili od naredne kupovine. Kartica može biti vraćena na nivo prethodne kartice u trimestru i može biti poništena ukoliko se ne koristi duže vreme.